O nás


Spoločnosť SOZAR, s.r.o. vznikla koncom septembra roku 1998 odčlenením od bývalej akciovej spoločnosti Chemlon Humenné, tzv. metódou spin off. Táto metóda napomáha reštrukturalizácií mnohých podnikov v každej ekonomike. Ide o vyčleňovanie malých a stredných podnikov z veľkých organizácií. Chemlon a.s. mal v tejto oblasti v tom čase niekoľkoročné skúsenosti. Bolo odčlenených približne 15 prevádzok z dôvodu odstránenia neefektívnych prvkov a lepšieho využitia profesionality ľudí.

Súčasťou našej spoločnosti je aj zváračská škola, ktorá má oprávnenia na vykonávanie:

  • základných kurzov zvárania STN 050705
  • úradné skúšky podľa STN EN 287-1
  • periodické doškoľovanie a preskúšanie z bezpečnostných ustanovení STN

Praktický výcvik vedú skúsený inštruktori zvárania s dlhodobou praxou. Teoretickú výučbu zabezpečujú kvalifikovaní lektori na vysokej odbornej úrovni s využitím moderných didaktických učebných pomôcok.

Dobré meno firmy je postavené na urýchlenej realizácií zákaziek v špičkových kvalite. Pre zabezpečenie týchto podmienok má firma certifikovaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000.

Firma sa opiera o skúsený tím technikov a robotníkov s viacročnými skúsenosťami čo spolu s kvalitným strojným parkom, zabezpečuje vysokú presnosť realizovaných činností.

Objem výkonov v posledných rokoch sa pohybuje v rozsahu 21 – 25 mil. Sk bez materiálu a poddodávok. Hlavnými odberateľmi výkonov sú Nexis Fibers a.s., Nylstar a.s., Chemes a.s. VSK s.r.o, TWISTA s.r.o., Drevop s.r.o.a rad ďalších firiem v regióne.

Cieľom firmy je udržať doterajší rozsah prác v objeme doterajších výkonov a následne hľadať cesty rozvoja do budúcnosti.